Meishi gemu.

Meishi gemu.

Ore wa, chūshō kigyō no oyaji

Ore wa, chūshō kigyō no oyaji

Zusetsu songai hoken bijinesu

Zusetsu songai hoken bijinesu

Terebi no namida : shigoto ni nayameru anata eno nanajūnanawa

Terebi no namida : shigoto ni nayameru anata eno nanajūnanawa

生まれる。

生まれる。